The Father (2007) The Father

The Father The Father

Genre

Drama

Directed by

Ivan Solovov

Cast

Alexey Guskov, Polina Kutepova, Yekaterina Vasilyeva, Lyudmila Arinina, Lydia Velezheva, Alexander Bashirov, Svetlana Ivanova, Roman Madyanov, Vasily Prokopyev, Konstantin Bykov

  • Tētis
  • Отец
The Father - Ivan Solovov
© 2007 F.A.F. Entertainment

Pictures