Three Heroes (2012) Three Heroes

IMDB: 5.3

Genre

Family
Animation

Directed by

Konstantin Feoktistov

Cast

Fedor Bondarchuk, Elizaveta Boyarskaya, Aleksandr Boyarskiy, Konstantin Bronzit, Dmitri Bykhovski, Mikhail Chernyak, Natalya Danilova, Aleksandr Demich, Sergei Glezin, Oleg Kulikovich, Andrey Kuznetsov, Sergey Makovetskiy, Liya Medvedeva, Anatoliy Petrov, Yakov Petrov

Annotation

At this time, Alyosha Popovich, Nikitich and Ilya Muromets, thanks to the machinations of treacherous Baba Yaga, are for the seven seas on the island where the natives live and terrible Gomuma.

  • Trīs spēkavīri tālos krastos
  • Три богатыря на дальних берегах
Three Heroes - Konstantin Feoktistov
© 2012 Кинокомпания CTB

Watch movie trailer