Legend No. 17 (2013) Legend No. 17

IMDB: 7.6

Genre

Drama
Biography
Sport

Directed by

Nikolay Lebedev

Cast

Danila Kozlovsky, Oleg Menshikov, Svetlana Ivanova, Vladimir Menshov, Aleksandr Lobanov, Sergey Genkin, Roman Madyanov, Aleksandr Yakovlev, Alejandra Grepi, Boris Shcherbakov, Darya Ekamasova, Javier Alcina, Daniel Olbrychski, Valentin Smirnitskiy, Nina Usatova

Annotation

Biopic of Russian ice hockey legend Valeri Kharlamov from early childhood, rising to the pinnacle of the sport and his untimely death.

  • Leģenda Nr. 17
  • Легенда №17
Legend No. 17 - Nikolay Lebedev
© 2013 Central Partnership

Watch movie trailer